3 luật sư thành viên của YKVN được Bộ Tư Pháp trao bằng khen vì những đóng góp trong quá trình phát triển nghề luật sư và đội ngũ luật sư tại Việt Nam

Ngày 24 tháng 11 năm 2021

YKVN vinh dự thông báo các luật sư thành viên Trương Nhật Quang, Diệp Hoài Nam và Lưu Tiến Dũng được Bộ Tư Pháp tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện và tổng kết 10 năm chiến lược phát triển nghề luật sư và đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế.  YKVN xin chúc mừng tất cả các cá nhân và tập thể được khen thưởng!

Bằng khen do Bộ Tư Pháp trao tặng theo Quyết định số 1709/QĐ-BTP ngày 12 tháng 11 năm 2021.

Quyết định này nhằm mục đích vinh danh 40 cá nhân và 13 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong quá trình thực hiện hai chương trình do Bộ Tư Pháp đề ra là “Chiến Lược Phát Triển Nghề Luật Sư” và “Đề Án Phát Triển Đội Ngũ Luật Sư Phục Vụ Hội Nhập Kinh Tế Quốc Tế Đến Năm 2020”.

YKVN cũng vô cùng tự hào với số lượng luật sư thành viên đông nhất trong danh sách 40 cá nhân hành nghề luật được trao bằng khen.

Đọc Quyết Định.

Hãy cùng YKVN gửi lời chúc mừng đến 3 luật sư thành viên.

Trương Nhật Quang

Diệp Hoài Nam

Lưu Tiến Dzũng

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ Ban Truyền thông và Marketing của YKVN:

T: (+84-28) 3 822 3155
marketing@ykvn-law.com

X
Contact Us

Send a message to YKVN

Not readable? Change text. captcha txt